Commit 6ff2bdd3 authored by Jonne Hass's avatar Jonne Hass

updated locales and added sq, uk and en_1337

parent e7828dca
......@@ -10,6 +10,7 @@ available:
de: "Deutsch"
el: "Ελληνικά"
en: "English"
en_1337: "3n6l15h (English 1337)"
en_pirate: "English (Pirate)"
en_shaw: "𐑦𐑙𐑤𐑦𐑖"
eo: "Esperanto"
......@@ -39,10 +40,12 @@ available:
pt-BR: "Português"
ro: "Română"
ru: "Русский"
sl: "Slovenščina"
sk: "Slovenčina"
sl: "Slovenščina"
sq: "gjuha shqipe"
sv: "Svenska"
tr: "Türk"
uk: "украї́нська мо́ва"
ur-PK: "اُردو (پاکستان)"
zh-CN: "中文"
zh-TW: "台灣中文"
......@@ -59,6 +62,10 @@ fallbacks:
- :en
- :en-GB
- :en-US
en_1337:
- :en
- :en-GB
- :en-US
sv:
- :sv-SE
he:
......
{ :sq => { :i18n => {:plural => { :keys => [:one, :other], :rule => lambda { |n| n == 1 ? :one : :other } } } } }
\ No newline at end of file
{ :uk => { :i18n => {:plural => { :keys => [:one, :few, :many, :other], :rule => lambda { |n| n % 10 == 1 && n % 100 != 11 ? :one : [2, 3, 4].include?(n % 10) && ![12, 13, 14].include?(n % 100) ? :few : n % 10 == 0 || [5, 6, 7, 8, 9].include?(n % 10) || [11, 12, 13, 14].include?(n % 100) ? :many : :other } } } } }
\ No newline at end of file
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......@@ -34,9 +34,9 @@ da:
no_account_till: "Din konto vil ikke blive oprettet før du har klikket ind ovenstående link, og skriver dig op."
subject: "Du er blevet inviteret til at bruge Diaspora!"
inviter:
accept_at: "at %{url}, you can accept it through the link below."
accept_at: " %{url}, du kan acceptere ved at følge linket nedenunder."
has_invited_you: "%{name}"
have_invited_you: "%{names} have invited you to join Diaspora"
have_invited_you: "%{names} har inviteret dig til at deltage i Diaspora."
reset_password_instructions:
change: "Skift min adgangskode"
ignore: "Hvis du ikke har anmodet om dette, bedes du ignorere denne e-mail."
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
en_1337:
devise:
confirmations:
confirmed: "M41L 0K"
new:
resend_confirmation: "R353ND C0NF1RM471ON!"
send_instructions: ""
failure:
inactive: "4CC N07 4C71V3 Y37!"
invalid: "N1CK C0LLU510N!"
invalid_token: "1NV5L1D 5U7H3N71F1C4710N 70K3N"
locked: "G07 K1CK3D!"
timeout: "401 - 4U7H3N71F1C471ON R3QU1R3D"
unauthenticated: "G37 4 U53RN4M3!"
unconfirmed: "47H3N71F1C5710N R3QU1R3D!"
invitations:
invitation_token_invalid: "1NV174710N 1NV4L1D!"
send_instructions: "1NV173 53N7"
updated: "***** 537!"
mailer:
confirmation_instructions:
confirm: "C0NF1RM3 MY 4CC!"
subject: "C0NF1RM471ON 1N57RUC71ONS"
you_can_confirm: "4CC C0MF1RM471ON -> L1NK B3L0W"
hello: "H3Y %{email}!"
invitation_instructions:
accept: "J01N!"
ignore: "1M 4 N00B!"
no_account_till: "51GN UP -> L1NK!"
subject: "U H4V3 B33N 1NV173D 70 D*!"
inviter:
accept_at: "@ %{url}, U C4N 4CC3P7 17 -> L1NK!"
has_invited_you: "%{name}"
have_invited_you: "%{names} H4V3 1NV173D Y0U 2 J01N!"
reset_password_instructions:
change: "CH4NG3 *****!"
ignore: "F33L FR33 T0 1GN0R3 7H15 M41L!"
someone_requested: "4 N00B W4N7S 70 0WN Y0UR ***** -> L1NK B3L0W!"
subject: "R3537 *****!"
wont_change: "***** W0N7 CH4NG3 UN71L U CL1CK 7H3 L1NK!"
unlock_instructions:
account_locked: "U G07 K1CK3D -> 2 M4NY L0G1N5!"
click_to_unlock: "T0 J01N -> CL1CK 7H3 L1NK B3L0W!"
subject: "UNL0CK 1N57RUC71ON5"
unlock: "P0WN MY 4CC!"
welcome: "W3LC0M3 %{email}!"
passwords:
edit:
change_password: "CH4NG3 MY *****"
new:
forgot_password: "F0RG07 Y0UR *****?"
no_account: "404 - Not Found"
send_password_instructions: "R3537 MY *****!!"
send_instructions: "G0NN4 R3C113V3 R3537 1N57RUC71ON5 BY M41L!"
updated: "***** CH4NG3D"
registrations:
destroyed: "4CC D3L373D, N00B!"
signed_up: "51GN3D UP 5UCC35FULLY!"
updated: "4CC UPD473 C0NF1RM3D!"
sessions:
new:
alpha_software: "U U53 3XP3R3M3NT4L 57UFF!"
bugs_and_feedback: "G0NN4 3XP3R13NC3 BUGZ!"
bugs_and_feedback_mobile: "G0NN4 3XP3R13NC3 BUGZ!"
login: "L0G1N"
modern_browsers: "N0 IE < 9!"
password: "*****"
remember_me: "C47CH M3 (1F U C4N!)"
sign_in: "51GN 1N"
username: "N1CK"
signed_in: "G07CH4!"
signed_out: "KTHXB41"
shared:
links:
forgot_your_password: "F0RG07 Y0UR *****?"
receive_confirmation: "G07 P0WN3D BY 7H3 M41L 53RV1C3? (N0 1NV1T471ON)"
receive_unlock: "G07 P0WN3D BY 7H3 M41L 53RV1C3? (N0 UNL0CK)"
sign_in: "51GN 1N!"
sign_up: "51GN UP!"
sign_up_closed: "N0 N00BZ!"
mail_signup_form:
sign_up_for_an_invite: "W4NNA J01N? -> 51GN UP!"
unlocks:
new:
resend_unlock: "R353ND UNL0CK 1N57RUC71ON5!"
send_instructions: "G0NN4 R3C113V3 UNL0CK 1N57RUC71ON5 BY M41L!"
unlocked: "4CC UNL0CK3D!"
errors:
messages:
already_confirmed: "409 - Conflicting Request"
not_found: "404 - Not Found"
not_locked: "1337 - Not Locked"
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......@@ -26,7 +26,7 @@ fr:
confirmation_instructions:
confirm: "Confirmer mon compte"
subject: "Instructions de confirmation"
you_can_confirm: "Vous pouvez confirmer votre compte à travers le lien ci-dessous :"
you_can_confirm: "Vous pouvez confirmer votre compte en cliquant sur le lien ci-dessous :"
hello: "Bonjour %{email} !"
invitation_instructions:
accept: "Accepter l'invitation"
......@@ -40,7 +40,7 @@ fr:
reset_password_instructions:
change: "Changer mon mot de passe"
ignore: "Si vous n'avez pas demandé cela, merci d'ignorer cet e-mail."
someone_requested: "Quelqu'un a demandé un lien pour changer votre mot de passe, vous pouvez effectuer cela à travers le lien ci-dessous."
someone_requested: "Quelqu'un a demandé un lien pour changer votre mot de passe, vous pouvez effectuer cela en cliquant sur le lien ci-dessous."
subject: "Instructions de réinitialisation de mot de passe"
wont_change: "Votre mot de passe ne changera pas avant que vous n'en créiez un nouveau en accédant au lien ci-dessus. "
unlock_instructions:
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......
# Copyright (c) 2011, Diaspora Inc. This file is
# Copyright (c) 2010-2011, Diaspora Inc. This file is
# licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
# the COPYRIGHT file.
......@@ -6,10 +6,10 @@
nn:
devise:
confirmations:
confirmed: "Your account was successfully confirmed. You are now signed in."
confirmed: "Kontoen din er stadfesta. Du kan no logga deg ."
new:
resend_confirmation: "Resend confirmation instructions"
send_instructions: "You will receive an email with instructions about how to confirm your account in a few minutes."
resend_confirmation: "Send stadfestingsrettleiinga nytt"
send_instructions: "Om ei lita stund vil du ei e-postmelding med rettleiing om korleis du stadfestar kontoen din."
failure:
inactive: "Kontoen din var ikkje teken i bruk."
invalid: "Brukarnamnet eller passordet er ugyldig."
......@@ -19,36 +19,36 @@ nn:
unauthenticated: "Du logga deg eller melda deg inn før du kan halda fram."
unconfirmed: "Du stadfesta kontoen din før du kan halda fram."
invitations:
invitation_token_invalid: "The invitation token provided is not valid!"
send_instructions: "Your invitation has been sent."
updated: "Your password was set successfully. You are now signed in."
invitation_token_invalid: "Invitasjonsførespurnaden er ikkje gyldig."
send_instructions: "Invitasjonen din er vorten send."
updated: "Passordet ditt vart lagra. Du kan no logga deg ."
mailer:
confirmation_instructions:
confirm: "Confirm my account"
subject: "Confirmation instructions"
you_can_confirm: "You can confirm your account through the link below:"
hello: "Hello %{email}!"
confirm: "Stadfest kontoen min"
subject: "Stadfestingsrettleiing"
you_can_confirm: "Du kan stadfesta kontoen din ved å nytta lenkja nedanfor:"
hello: "Hei %{email}."
invitation_instructions:
accept: "Accept invitation"
ignore: "If you don't want to accept the invitation, please ignore this email."
no_account_till: "Your account won't be created until you access the link above and sign up."
subject: "You've been invited to join Diaspora!"
accept: "Godta invitasjonen"
ignore: "Om du ikkje ønskjer å godta invitasjonen, lèt du berre vera å svara meldinga."
no_account_till: "Kontoen din vil ikkje verta oppretta før du nyttar lenkja ovanfor og loggar deg ."
subject: "Du er vorten invitert til å vera med i Diaspora."
inviter:
accept_at: "at %{url}, you can accept it through the link below."
accept_at: " %{url}, du kan godta det gjennom lenkja nedanfor."
has_invited_you: "%{name}"
have_invited_you: "%{names} have invited you to join Diaspora"
have_invited_you: "%{names} har invitert deg til å verta med i Diaspora"
reset_password_instructions:
change: "Change my password"
ignore: "If you didn't request this, please ignore this email."
someone_requested: "Someone has requested a link to change your password, and you can do this through the link below."
subject: "Reset password instructions"
wont_change: "Your password won't change until you access the link above and create a new one."
change: "Endra passordet mitt"
ignore: "Om du ikkje bad om dette, kan du berre sjå vekk frå meldinga."
someone_requested: "Nokon har spurt etter ei lenkje for å nullstilla passordet ditt. Du kan gjera dette ved hjelp av lenkja nedanfor."
subject: "Nullstill passordrettleiinga"
wont_change: "Passordet vil ikkje verta endra før du nyttar lenkja ovanfor og lagar eit nytt eit."
unlock_instructions:
account_locked: "Your account has been locked due to an excessive amount of unsuccessful sign in attempts."
click_to_unlock: "Click the link below to unlock your account:"
subject: "Unlock Instructions"
unlock: "Unlock my account"
welcome: "Welcome %{email}!"
account_locked: "Kontoen din er låst grunna for mange mislykka påloggingsforsøk."
click_to_unlock: "Klikk lenkja nedanfor for å låsa opp kontoen din:"
subject: "Opplåsingsrettleiing"
unlock: "Lås opp kontoen min"
welcome: "Velkomen %{email}."
passwords:
edit:
change_password: "Endra passordet mitt"
......@@ -56,40 +56,40 @@ nn:
forgot_password: "Har du gløymt passordet ditt?"
no_account: "Det finst ingen konto med denne e-postadressa. Om du ventar ein invitasjon, skal du veta at vi sender dei ut fort vi kan."
send_password_instructions: "Send meg opplysningar om korleis nullstilla passordet"
send_instructions: "You will receive an email with instructions about how to reset your password in a few minutes."
updated: "Your password was changed successfully. You are now signed in."
send_instructions: "Om ei lita stund vil du ei e-postmelding med opplysningar om korleis du kan nullstilla passordet ditt."
updated: "Passordet ditt vart endra. Du er no pålogga."
registrations:
destroyed: "Bye! Your account was successfully cancelled. We hope to see you again soon."
signed_up: "You have signed up successfully. If enabled, a confirmation was sent to your e-mail."
updated: "You updated your account successfully."
destroyed: "Ha det! Kontoen din vart sletta. Vi vonar vi ser deg att snart."
signed_up: "Du er no påmeld. Om du slo valet, vil det koma ei stadfesting til e-postkontoen din."
updated: "Kontoen din vart oppdatert."
sessions:
new:
alpha_software: "You are about to use alpha software."
bugs_and_feedback: "Be advised, you will experience bugs. We encourage you to use the Feedback button on the right hand side of your browser to report any hiccups! We will work as fast as we can to resolve any issues you report."
bugs_and_feedback_mobile: "Be advised, you will experience bugs. We encourage you to report any hiccups! We will work as fast as we can to resolve any issues you report."
login: "Login"
modern_browsers: "only supports modern browsers."
password: "Password"
remember_me: "Remember me"
sign_in: "Sign in"
username: "Username"
signed_in: "Signed in successfully."
signed_out: "Signed out successfully."
alpha_software: "Du er veg til å ta i bruk alfa-program."
bugs_and_feedback: "Ver merksam at du vil oppleva feil. Vi ber deg om å rapportera dei til oss ved å nytta tilbakemeldingsknappen nettlesaren si høgre side. skal vi prøva å ordna dei fort råd er."
bugs_and_feedback_mobile: "Ver merksam at du vil oppleva feil. Vi ber deg om å rapportera dei til oss. skal vi prøva å ordna dei fort råd er."
login: "Pålogging"
modern_browsers: "kan berre nytta moderne nettlesarar."
password: "Passord"
remember_me: "Hugs meg"
sign_in: "Logg "
username: "Brukarnamn"
signed_in: "Er pålogga."
signed_out: "Er utlogga."
shared:
links:
forgot_your_password: "Forgot your password?"
receive_confirmation: "Didn't receive confirmation instructions?"
receive_unlock: "Didn't receive unlock instructions?"
sign_in: "Sign in"
sign_up: "Sign up"
sign_up_closed: "Open signups are closed at this time."
forgot_your_password: "Har du gløymt passordet ditt?"
receive_confirmation: "Har du ikkje fått stadfestingsrettleiinga?"
receive_unlock: "Fekk du ikkje nullstillingsrettleiinga?"
sign_in: "Logg "
sign_up: "Påmelding"
sign_up_closed: "Du kan ikkje melda deg no."
mail_signup_form:
sign_up_for_an_invite: "Sign up for an invite!"
sign_up_for_an_invite: "Meld deg for å ein invitasjon."
unlocks:
new:
resend_unlock: "Resend unlock instructions"
send_instructions: "You will receive an email with instructions about how to unlock your account in a few minutes."
unlocked: "Your account was successfully unlocked. You are now signed in."
resend_unlock: "Send opplåsingrettleiinga nytt"
send_instructions: "Om ei lita stund vil du ei e-postmelding med rettleiing om korleis låsa opp att kontoen din."
unlocked: "Kontoen din vart låst opp. Du kan no logga deg ."
errors:
messages:
already_confirmed: "var allereie stadfesta"
......