pl.yml 82.3 KB
Newer Older
1
#  Copyright (c) 2010-2013, Diaspora Inc. This file is
Raphael's avatar
Raphael committed
2
#  licensed under the Affero General Public License version 3 or later. See
Marcin Karpezo's avatar
Marcin Karpezo committed
3 4 5
#  the COPYRIGHT file.


6

7
pl:
8 9 10
 _applications: "Aplikacje"
 _comments: "Komentarze"
 _contacts: "Kontakty"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
11
 _help: "Pomoc"
12
 _home: "Główna"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
13
 _photos: "Zdjęcia"
14
 _services: "Usługi"
15
 _statistics: "Statystyki"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
16
 _terms: "warunki"
17
 account: "Konto"
18 19 20 21 22 23
 activerecord:
  errors:
   models:
    contact:
     attributes:
      person_id:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
24
       taken: "musi być unikalny wśród kontaktów tego użytkownika."
25 26 27
    person:
     attributes:
      diaspora_handle:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
28
       taken: "jest już zajęty."
29 30 31 32 33 34 35
    poll:
     attributes:
      poll_answers:
       not_enough_poll_answers: "Niewystarczająca ilość opcji."
    poll_participation:
     attributes:
      poll:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
36
       already_participated: "Ankieta już zawiera Twoją odpowiedź!"
37 38 39
    request:
     attributes:
      from_id:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
40
       taken: "jest powieleniem istniejącego zapytania."
41 42 43
    reshare:
     attributes:
      root_guid:
44
       taken: "Przekaza@{m:łeś|f:łaś|n:no} już ten wpis dalej!"
45 46 47
    user:
     attributes:
      email:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
48
       taken: "jest już używany."
49
      person:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
50
       invalid: "jest nieprawidłowe."
51
      username:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
52
       invalid: "jest nieprawidłowe. Dozwolone tylko litery, cyfry i podkreślniki."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
53
       taken: "jest już zajęta."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
54 55
 admins:
  admin_bar:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
56
   correlations: "Korelacje"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
57
   pages: "Strony"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
58 59
   pod_stats: "Statystyki Poda"
   report: "Zgłoszenia"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
60
   sidekiq_monitor: "Monitor Sidekiq"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
61
   user_search: "Wyszukiwanie użytkowników"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
62
   weekly_user_stats: "Tygodniowe statystyki użytkowników"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
63
  correlations:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
64
   correlations_count: "Korelacje z liczbą logowań:"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
65
  stats:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
66 67 68 69
   2weeks: "2 tygodnie"
   50_most: "50 najpopularniejszych znaczników"
   comments:
    few: "%{count} komentarze"
70
    many: "%{count} komentarzy"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
71 72 73
    one: "%{count} komentarz"
    other: "%{count} komentarzy"
    zero: "Brak komentarzy"
74
   current_segment: "Obecny segment ma średnio <b>%{post_yest}</b> wpisów na użytkownika, z <b>%{post_day}</b>."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
75 76
   daily: "Dziennie"
   display_results: "Wyświetlanie wyników z segmentu <b>%{segment}</b>"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
77
   go: "Idź"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
78 79
   month: "Miesiąc"
   posts:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
80 81 82 83
    few: "%{count} wpisy"
    many: "%{count} wpisów"
    one: "%{count} wpis"
    other: "%{count} wpisów"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
84 85 86
    zero: "Brak wpisów"
   shares:
    few: "%{count} udostępnienia"
87
    many: "%{count} udostępnień"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
88 89 90 91 92 93
    one: "%{count} udostępnienie"
    other: "%{count} udostępnień"
    zero: "Nie udostępniono"
   tag_name: "Nazwa znacznika: <b>%{name_tag}</b> Licznik: <b>%{count_tag}</b>"
   usage_statistic: "Statystyki"
   users:
94 95
    few: "%{count} użytkowników"
    many: "%{count} użytkowników"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
96 97 98 99
    one: "%{count} użytkownik"
    other: "%{count} użytkowników"
    zero: "Żaden użytkownik"
   week: "Tydzień"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
  user_entry:
   account_closed: "konto zamknięte"
   diaspora_handle: "Identyfikator Diaspory"
   email: "Email"
   guid: "GUID"
   id: "ID"
   last_seen: "ostatnio widziany"
   ? "no"
   : nie
   nsfw: "#nsfw"
   unknown: "nieznany"
   ? "yes"
   : tak
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
113
  user_search:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
114
   account_closing_scheduled: "Konto należące do %{name} jest przewidziane do zamknięcia. Zostanie to wykonane w przecigu kilku chwil..."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
115 116
   account_locking_scheduled: "Konto użytkownika %{name} oznaczone do zablokowania. Zostanie przetworzone za kilka chwil..."
   account_unlocking_scheduled: "Konto użytkownika %{name} oznaczone do odblokowania. Zostanie przetworzone za kilka chwil..."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
117
   add_invites: "Dodaj zaproszenia"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
118
   are_you_sure: "Czy na pewno chcesz zamknąć to konto?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
119 120
   are_you_sure_lock_account: "Na pewno zablokować to konto?"
   are_you_sure_unlock_account: "Na pewno odblokować to konto?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
121
   close_account: "zamknij konto"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
122
   email_to: "Zaproś przez e-mail"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
123
   under_13: "Wyświetl użytkowników młodszych niż 13 lat."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
124 125
   users:
    few: "%{count} znalezionych użytkowników"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
126
    many: "%{count} znalezionych użytkowników"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
127
    one: "%{count} znaleziony użytkownik"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
128 129
    other: "%{count} znalezionych użytkowników"
    zero: "%{count} znalezionych użytkowników"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
130
   view_profile: "zobacz profil"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
131 132 133 134 135 136
   you_currently:
    few: "pozostały Ci jeszcze %{count} zaproszenia %{link}"
    many: "pozostało Ci jeszcze %{count} zaproszeń %{link}"
    one: "pozostało Ci jeszcze jedno zaproszenie %{link}"
    other: "pozostało Ci jeszcze %{count} zaproszeń %{link}"
    zero: "nie pozostały Ci już żadne zaproszenia %{link}"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
137 138 139
  weekly_user_stats:
   amount_of:
    few: "liczba nowych użytkowników w tym tygodniu: %{count}"
140
    many: "liczba nowych użytkowników w tym tygodniu: %{count}"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
141 142
    one: "liczba nowych użytkowników w tym tygodniu: %{count}"
    other: "liczba nowych użytkowników w tym tygodniu: %{count}"
143
    zero: "liczba nowych użytkowników w tym tygodniu: żadnego"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
144
   current_server: "Aktualna data na serwerze to %{date}"
145
 ago: "%{time} temu"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
146
 all_aspects: "Wszystkie aspekty"
147 148
 application:
  helper:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
149
   unknown_person: "Nieznana osoba"
150
   video_title:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
151
    unknown: "Film bez tytułu"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
152
 are_you_sure: "Czy na pewno?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
153
 are_you_sure_delete_account: "Czy na pewno chcesz zamknąć swoje konto? Tego nie można cofnąć!"
154 155
 aspect_memberships:
  destroy:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
156 157
   failure: "Nie udało się usunąć osoby z aspektu"
   no_membership: "Nie udało się odnaleźć wskazanej osoby w tym aspekcie"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
158
   success: "Pomyślnie usunięto osobę z aspektu"
159 160
 aspects:
  add_to_aspect:
161
   failure: "Nie udało się dodać kontaktu do aspektu."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
162
   success: "Dodano kontakt to aspektu."
163
  aspect_listings:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
164 165 166 167
   add_an_aspect: "+ Dodaj aspekt"
   deselect_all: "Odznacz wszystkie"
   edit_aspect: "Edycja %{name}"
   select_all: "Zaznacz wszystkie"
168
  aspect_stream:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
169
   make_something: "Zrób coś"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
170
   stay_updated: "Bądź na bieżąco"
171
   stay_updated_explanation: "Główny strumień jest wypełniony przez wszystkie Twoje kontakty, znaczniki które obserwujesz i wpisy niektórych bardziej kreatywnych członków społeczności."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
172 173
  contacts_not_visible: "Kontakty z tego aspektu nie będą dla siebie widoczne."
  contacts_visible: "Kontakty z tego aspektu będą widziały się nawzajem."
174
  create:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
175
   failure: "Nie udało się utworzyć aspektu."
176
   success: "Nowy aspekt, o nazwie %{name}, został utworzony"
177
  destroy:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
178
   failure: "%{name} nie mógł być usunięty."
179
   success: "%{name} został usunięty."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
180
   success_auto_follow_back: "%{name} został poprawnie usunięty. Ten aspekt był używany aby automatycznie obserwować wzajemnie użytkowników. Przejdź do ustawień aby wybrać nowy aspekt do automatycznego obserwowania użytkowników."
181
  edit:
182 183
   aspect_chat_is_enabled: "Kontakty w tym aspekcie mogą z tobą czatować."
   aspect_chat_is_not_enabled: "Kontakty w tym aspekcie nie mogą z tobą czatować."
184 185
   aspect_list_is_not_visible: "Kontakty z tego aspektu nie widzą się nawzajem."
   aspect_list_is_visible: "Kontakty z tego aspektu mogą zobaczyć się nawzajem."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
186
   confirm_remove_aspect: "@{m,f:Jesteś|n:Czy na}{ pew}{m:ien|f:na|n:no}{m,f:, że } chcesz usunąć ten aspekt?"
187
   grant_contacts_chat_privilege: "przyznać kontaktom z aspektu prawa do czatu?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
188
   make_aspect_list_visible: "Sprawić aby kontakty w tym aspekcie widziały się wzajemnie?"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
189
   remove_aspect: "Usuń ten aspekt"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
190
   rename: "Zmień nazwę"
191
   set_visibility: "Ustaw widoczność"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
192 193
   update: "Aktualizuj"
   updating: "Aktualizowanie"
194 195
  index:
   diaspora_id:
196
    content_1: "Twój identyfikator w sieci Diaspora* to:"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
197
    content_2: "Osoby którym go przekażesz będą mogły odnaleźć cię na diasporze*."
198
    heading: "Identyfikator Diaspory*"
199
   donate: "Wspomóż"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
200
   handle_explanation: "Oto Twój identyfikator diaspory*. Możesz podawać go osobom z którymi chcesz być w kontakcie, podobnie jak adres e-mail."
201
   help:
202 203
    any_problem: "Jakiś problem?"
    contact_podmin: "Skontaktuj się z administratorem swojego poda!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
204
    do_you: "Czy:"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
205
    email_feedback: "Wyślij %{link}, jeśli wolisz"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
206
    email_link: "E-mail"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
207
    feature_suggestion: "... masz propozycję (%{link})?"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
208 209
    find_a_bug: "... znal@{m:azłeś|f:azłaś|n:eziono} %{link}?"
    have_a_question: "... masz %{link}?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
210
    here_to_help: "Społeczność diaspory* jest tutaj!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
211
    mail_podmin: "Adres e-mail administratora"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
212
    need_help: "Potrzebujesz pomocy?"
213
    tag_bug: "błąd"
214 215
    tag_feature: "funkcja"
    tag_question: "pytanie"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
216
    tutorial_link_text: "Samouczki"
217
    tutorials_and_wiki: "%{faq}, %{tutorial} i %{wiki}: Pomoc w Twoich pierwszych krokach."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
218
   introduce_yourself: "Oto Twoj strumień. Wskocz do niego i przedstaw się."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
219 220
   keep_diaspora_running: "Ułatw sprawny rozwój Diaspory dzięki miesięcznej darowiźnie!"
   keep_pod_running: "Aby %{pod} działał szybko podaruj serwerom dawkę kofeiny w postaci miesięcznej darowizny!"
221
   new_here:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
222
    follow: "Obserwuj %{link} i powitaj nowych użytkowników diaspory*!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
223 224
    learn_more: "Dowiedz się więcej"
    title: "Powitaj nowych użytkowników"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
225
   no_contacts: "Brak kontaktów"
226
   no_tags: "+ Znajdź znacznik do obserwowania"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
227
   people_sharing_with_you: "Osoby udostępniające Tobie"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
228
   post_a_message: "napisz wiadomość >>"
229
   services:
230
    content: "Z siecią Diaspora* można połączyć następujące usługi:"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
231 232
    heading: "Podłącz usługi"
   unfollow_tag: "Przestań obserwować #%{tag}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
233
   welcome_to_diaspora: "Witaj w Diasporze, %{name}!"
234
  new:
235
   create: "Stwórz"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
236
   name: "Nazwa (widoczna tylko dla Ciebie)"
237
  no_contacts_message:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
238
   community_spotlight: "w centrum uwagi"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
239 240 241
   or_spotlight: "Lub możesz udostępnić z %{link}"
   try_adding_some_more_contacts: "Możesz wyszukać lub zaprosić więcej osób."
   you_should_add_some_more_contacts: "Dodaj więcej kontaktów!"
242
  no_posts_message:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
243
   start_talking: "Nikt jeszcze nic nie powiedział!"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
244
  one: "1 aspekt"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
245
  other: "Aspekty: %{count}"
246
  seed:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
247
   acquaintances: "Dalsi znajomi"
248 249 250
   family: "Rodzina"
   friends: "Znajomi"
   work: "Praca"
251
  update:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
252 253
   failure: "Aspekt %{name} nie mógł zostać zapisany z powodu zbyt długiej nazwy."
   success: "Edycja aspektu %{name} powiodła się."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
254
  zero: "Brak aspektów"
255
 back: "Powrót"
256 257
 blocks:
  create:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
258
   failure: "Nie mogę zignorować tego użytkownika. #unikanie"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
259
   success: "Dobra, ten użytkownik nie pojawi się ponownie w Twoim strumieniu. #silencio!"
260
  destroy:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
261 262
   failure: "Nie mogę przestać ignorować tego użytkownika. #unikanie"
   success: "Zobaczmy co mają do powiedzenia! #powiedzcześć"
263
 bookmarklet:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
264
  explanation: "Publikuj w diasporze* z dowolnego miejsca poprzez dodanie tego linku do zakładek => %{link}"
265
  heading: "Bookmarklet"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
266
  post_something: "Opublikuj w Diasporze"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
267
  post_success: "Wpis został opublikowany! Okno zostanie zamknięte!"
268
 cancel: "Anuluj"
269 270
 comments:
  new_comment:
271
   comment: "Skomentuj"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
272
   commenting: "Dodawanie komentarza..."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
273
  one: "1 komentarz"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
274
  other: "Komentarze: %{count}"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
275
  zero: "Brak komentarzy"
276 277
 contacts:
  create:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
278
   failure: "Nie udało się utworzyć kontaktu"
279
  index:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
280
   add_a_new_aspect: "Dodaj aspekt"
281
   add_contact: "Dodaj kontakt"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
282
   add_to_aspect: "Dodaj kontakty do %{name}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
283
   all_contacts: "Wszystkie kontakty"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
284
   community_spotlight: "W centrum uwagi"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
285 286
   my_contacts: "Moje kontakty"
   no_contacts: "Wygląda na to, że musisz dodać kilka kontaktów!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
287
   no_contacts_in_aspect: "Nie masz jeszcze żadnych kontaktów w tym aspekcie. Poniżej widnieje lista kontaktów które możesz do niego dodać."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
288
   no_contacts_message: "Sprawdź kto jest %{community_spotlight}"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
289
   only_sharing_with_me: "Udostępniający tylko mnie"
290
   remove_contact: "Usuń kontakt"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
291
   start_a_conversation: "Rozpocznij rozmowę"
292
   title: "Kontakty"
293
   user_search: "Wyszukiwanie użytkowników"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
294
   your_contacts: "Twoje kontakty"
295 296
  one: "1 kontakt"
  other: "%{count} kontaktów"
297
  sharing:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
298
   people_sharing: "Osoby które Ci udostępniają:"
299
  spotlight:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
300
   community_spotlight: "W centrum uwagi społeczności"
301
   suggest_member: "Zasugeruj członka"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
302
  zero: "Brak kontaktów"
303
 conversations:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
304 305
  conversation:
   participants: "Uczestnicy"
306
  create:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
307
   fail: "Nieprawidłowa wiadomość"
308
   no_contact: "Hej! Najpierw należy dodać kontakt!"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
309
   sent: "Wiadomość została wysłana"
310
  destroy:
311 312
   delete_success: "Rozmowa usunięta"
   hide_success: "Rozmowa ukryta"
313 314
  helper:
   new_messages:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
315 316
    few: "%{count} nowe wiadomości"
    many: "%{count} nowych wiadomości"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
317
    one: "1 nowa wiadomość"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
318
    other: "%{count} nowych wiadomości"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
319
    zero: "Brak nowych wiadomości"
320
  index:
321 322
   conversations_inbox: "Rozmowy - Skrzynka Odbiorcza"
   create_a_new_conversation: "rozpocznij nową rozmowę"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
323
   inbox: "Skrzynka odbiorcza"
324
   new_conversation: "Nowa rozmowa"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
325 326
   no_conversation_selected: "Nie wybrano wątku"
   no_messages: "Brak wiadomości"
327
  new:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
328
   abandon_changes: "Porzucić zmiany?"
329 330
   send: "Wyślij"
   sending: "Wysyłanie..."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
331
   subject: "Temat"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
332
   subject_default: "Bez tematu"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
333
   to: "Do"
334
  new_conversation:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
335
   fail: "Nieprawidłowa wiadomość"
336
  show:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
337
   delete: "Usuń rozmowę"
338
   hide: "ukryj i wycisz rozmowę"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
339
   reply: "Odpowiedz"
340
   replying: "Odpowiadanie..."
341 342
 date:
  formats:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
343 344 345
   birthday: "%d %B"
   birthday_with_year: "%d %B %Y"
   fullmonth_day: "%d %B"
346 347
 delete: "Usuń"
 email: "E-mail"
348 349
 error_messages:
  helper:
350 351
   correct_the_following_errors_and_try_again: "Popraw poniższe błędy i spróbuj ponownie."
   invalid_fields: "Pola z błędami"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
352 353
  login_try_again: "<a href='%{login_link}'>Zaloguj się</a> i spróbuj ponownie."
  post_not_public: "Wpis, który chcesz wyświetlić nie jest dostępny publicznie!"
354
  post_not_public_or_not_exist: "Wpis, który chcesz zobaczyć nie jest publiczny lub nie istnieje!"
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
355
 fill_me_out: "Wypełnij mnie"
356
 find_people: "Znajdź osoby lub #znaczniki"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
357 358
 help:
  account_and_data_management:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
359
   close_account_a: "Przejdź na dół strony z Twoimi ustawieniami i kliknij przycisk Zamknij Konto. Będziesz potrzebować hasła aby zakończyć proces. Pamiętaj jednak, że jeżeli zamkniesz konto, <strong>nigdy</strong> nie będziesz w stanie utworzyć ponownie konta o tej samej nazwie."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
360
   close_account_q: "Jak usunę moje konto?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
361
   data_other_podmins_a: "Od momentu kiedy zaczniesz udostępniać komuś na innym podzie, wszystkie Twoje wpisy, a także Twój profil zapisane (jako tzw. cache) na jego podzie, i dostępne dla jego administratora. Jeśli skasujesz wpis lub dane ze swojego profilu, one kasowane na Twoim podzie i żądanie skasowania jest wysyłane do wszystkich podów na których były przechowywane. Zdjęcia zawsze przechowywane tylko na twoim podzie i tylko łącza do nich przesyłane do innych podów."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
362
   data_other_podmins_q: "Czy administrator innego poda może zobaczyć moje dane?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
363
   data_visible_to_podmin_a: "Komunikacja między podami jest zawsze szyfrowana (przy użyciu SSL/TLS i własnego szyfrowania diaspory*), ale dane przechowywane na podzie nie zaszyfrowane. Administrator poda (zwykle jego właściciel) jeśli zechce, ma dostęp do danych Twojego profilu i wszystkiego co udostępniasz. Nie odbiega to od standardowej sytuacji w innych serwisach przechowujących dane użytkowników. Posiadanie własnego poda zwiększa poziom prywatności, ponieważ wtedy sam kontrolujesz dostęp do bazy danych."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
364
   data_visible_to_podmin_q: "Ile z moich danych może zobaczyć administrator poda, na którym jestem zarejestrowan@{f:a|m:y|n:y/a}?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
365
   download_data_a: "Tak. Na dole działu Konto na stronie z Twoimi ustawieniami znajdują się dwa przyciski służące do pobierania danych - jeden dla danych jeden dla zdjęć."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
366 367 368 369 370
   download_data_q: "Czy mogę pobrać kopię wszystkich danych z mojego konta?"
   move_pods_a: "W przyszłości będzie można wyeksportować konto z poda i zaimportować je na innym, ale tymczasowo jest to niemożliwe. Zawsze jednak możesz założyć nowe konto, dodać swoje kontakty do jego aspektów i poprosić znajomych żeby dodali do swoich aspektów twoje nowe konto."
   move_pods_q: "Jak przenieść konto z jednego poda na drugi?"
   title: "Zarządzanie kontem i danymi"
  aspects:
371
   change_aspect_of_post_a: "Nie, ale możesz utworzyć nowy wpis z samą treścią i wysłać go do innych aspektów."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
372
   change_aspect_of_post_q: "Czy mogę zmienić aspekty, dla których wpis będzie widoczny, po wysłaniu tego wpisu?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
373
   contacts_know_aspect_a: "Nie. W żadnej sytuacji nie mogą oni zobaczyć nazwy aspektu."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
374
   contacts_know_aspect_q: "Czy moje kontakty wiedzą w jakich aspektach ich umieścił@{f:am|m:em|n:em/am}?"
375
   contacts_visible_a: "Jeśli zaznaczysz opcję, kontakty z danego aspektu będą mogły zobaczyć pod Twoim zdjęciem na stronie profilu, kto oprócz nich znajduje się w tym aspekcie. Najlepiej zaznaczać opcję tylko jeśli kontakty z tego aspektu znają się nawzajem. Nazwa aspektu jednak nadal pozostanie dla nich niewidoczna."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
376
   contacts_visible_q: "Co oznacza \"spraw, aby kontakty z tego aspektu widziały się nawzajem\"?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
377
   delete_aspect_a: "W liście aspektów na stronie głównej z lewej strony ustaw kursor nad aspektem, który chcesz usunąć. Kliknij ikonkę edycji w kształcie ołówka która pojawi się po prawej stronie. W okienku, które się pojawi, kliknij ikonę kosza na śmieci."
378 379 380 381
   delete_aspect_q: "Jak usunąć aspekt?"
   person_multiple_aspects_a: "Tak. Kliknij \"moje kontakty\" na swojej stronie kontaktów. Przy każdym z kontaktów jest menu po prawej, za pomocą którego możesz dodać go lub usunąć z dowolnych aspektów. Możesz też dodać go do nowego aspektu (lub z aspektu usunąć) klikając przycisk aspektów na jego stronie profilowej. Albo po prostu przesuń kursor nad jego imię widoczne gdziekolwiek w strumieniu, wtedy pojawi się jego \"wizytówka\". Tam możesz zmieniać aspekty, do których należy."
   person_multiple_aspects_q: "Czy mogę dodać kogoś do kilku aspektów?"
   post_multiple_aspects_a: "Tak. W czasie tworzenia wpisu użyj przycisku aspektów, żeby wybrać te, którym chcesz udostępnić wpis. Będzie on widoczny dla nich wszystkich. Możesz też wybrać aspekty z panelu bocznego. Będą one automatycznie wybrane w menu aspektów podczas pisania."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
382
   post_multiple_aspects_q: "Czy mogę udostępniać wpis kilku aspektom naraz?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
383
   remove_notification_a: "Nie. Nie są także powiadamiani jeżeli dodasz ich do dodatkowych aspektów o ile już im udostępniasz wpisy."
384 385 386 387
   remove_notification_q: "Czy ktoś, kogo usunę z aspektu, albo ze wszystkich moich aspektów, zostanie o tym poinformowany?"
   rename_aspect_a: "Tak. Na liście aspektów po lewej na głównej stronie ustaw myszkę nad aspektem, którego nazwę chcesz zmienić. Kliknij ikonkę edycji w kształcie ołówka która pojawi się po prawej stronie. W okienku, które się pojawi, kliknij \"zmień nazwę\"."
   rename_aspect_q: "Czy mogę zmienić nazwę aspektu?"
   restrict_posts_i_see_a: "Tak. Kliknij \"Moje aspekty\" w panelu bocznym, a następnie te z aspektów na liście, które chcesz zaznaczyć lub pominąć. Tylko wpisy osób z zaznaczonych aspektów pojawią się w Twoim strumieniu."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
388
   restrict_posts_i_see_q: "Czy mogę wyświetlić wpisy jedynie z konkretnego aspektu?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
389
   title: "Aspekty"
390
   what_is_an_aspect_a: "Aspekty sposobem, w jaki grupujesz swoje kontakty na diasporze*. Aspekt jest jednym z oblicz jakie pokazujesz światu. Może to być to, kim jesteś w pracy, kim jesteś dla rodziny, lub kim jesteś dla przyjaciół z klubu."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
391
   what_is_an_aspect_q: "Czym jest aspekt?"
392
   who_sees_post_a: "Jeśli zamieszczasz wpis o ograniczonej widoczności, będzie on widoczny tylko dla ludzi którzy znajdują się w danym aspekcie (lub aspektach, jeśli post jest ograniczony do wielu aspektów). Kontakty które należą do innych aspektów nie będą miały jak zobaczyć wpisu, chyba że uczynisz go publicznym. Tylko publiczne posty będą widoczne dla kogokolwiek spoza Twoich aspektów."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
393
   who_sees_post_q: "Kiedy udostępniam w aspekcie, kto widzi mój wpis?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
394 395 396 397 398 399
  chat:
   add_contact_roster_a: "Najpierw musisz włączyć czat dla aspektu w którym osoba się znajduje. Aby to zrobić, idź do %{contacts_page}, wybierz aspekt który chcesz zmienić i kliknij na ikonę czatu dla aspektu. %{toggle_privilege} Możesz, jeżeli wolisz, utworzyć specjalny aspekt nazwany \"Czat\" i dodać do niego wszystkie osoby z którymi chcesz czatować. Gdy już to zrobisz, możesz otworzyć interfejs czatu i wybrać osoby z którymi chcesz czatować."
   add_contact_roster_q: "Jak mogę czatować z kimś na diasporze*?"
   contacts_page: "strony kontaktów"
   title: "Czat"
  faq: "często zadawane pytania"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
400
  foundation_website: "Strona fundacji diaspora*"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
401
  getting_help:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
402
   get_support_a_faq: "Przeczytaj stronę %{faq} na wiki"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
403 404 405 406 407
   get_support_a_hashtag: "Zapytaj o diasporę* w publicznym wpisie używając tagu %{question}"
   get_support_a_irc: "Dołącz do nas na %{irc} w rozmowie na żywo"
   get_support_a_tutorials: "Sprawdć nasze %{tutorials}"
   get_support_a_website: "Odwiedź naszą %{link}"
   get_support_a_wiki: "Przeszukaj %{link}"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
408 409 410 411
   get_support_q: "Co zrobić jeśli nie znajduję odpowiedzi w tym FAQ? Gdzie jeszcze mogę znaleźć wsparcie?"
   getting_started_a: "Masz szczęście. Wypróbuj %{tutorial_series} na stronie naszego projektu. Poprowadzą Cię, krok po kroku, przez proces rejestracji i nauczą wszystkich podstaw poruszanie się po diasporze*."
   getting_started_q: "Pomocy! Potrzebuję podstawowych rad na początek."
   title: "Uzyskaj pomoc."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
412 413
  getting_started_tutorial: "Serię samouczków \"Pierwsze kroki\""
  here: "tutaj"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
414
  irc: "IRC"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
415 416 417 418 419 420
  keyboard_shortcuts:
   keyboard_shortcuts_a1: "W widoku strumienia możesz używać tych skrótów:"
   keyboard_shortcuts_li1: "j - przejdź do następnego wpisu"
   keyboard_shortcuts_li2: "k - przejdź do poprzedniego wpisu"
   keyboard_shortcuts_li3: "c - skomentuj bieżacy wpis"
   keyboard_shortcuts_li4: "l - polub bieżący wpis"
421 422 423
   keyboard_shortcuts_li5: "r - Przekaż dalej bieżący wpis"
   keyboard_shortcuts_li6: "m - Rozwiń bieżący wpis"
   keyboard_shortcuts_li7: "o - Otwórz pierwszy link w bieżącym wpisie"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
424
   keyboard_shortcuts_li8: "Ctrl+Enter wyślij wpis, który piszesz"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
425 426
   keyboard_shortcuts_q: "Jakie skróty klawiszowe dostępne?"
   title: "Skróty klawiszowe"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
427
  markdown: "Markdown"
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
  mentions:
   how_to_mention_a: "Wprowadź znak \"@\", a po nim zacznij wpisywać imię osoby. Pojawi się menu, które pozwoli Ci wybrać osobę. Pamiętaj, że w ten sposób wspomnisz tylko o osobach, które dodałeś do któregoś z aspektów."
   how_to_mention_q: "Jak wspomnieć o kimś we wpisie?"
   mention_in_comment_a: "Aktualnie nie."
   mention_in_comment_q: "Czy mogę wspomnieć o kimś w komentarzu?"
   see_mentions_a: "Tak, kliknij \"Wzmianki\" po lewej stronie Twojej strony głównej."
   see_mentions_q: "Czy mogę jakoś zobaczyć wpisy, w których zostałem wspomniany?"
   title: "Wzmianki"
   what_is_a_mention_a: "Wzmianka to link do profilu osoby, który pojawia się w treści wpisu. Kiedy ktoś jest wspomniany, otrzymuje powiadomienie, które zwraca jego uwagę na dany wpis."
   what_is_a_mention_q: "Czym jest wzmianka?"
  miscellaneous:
   back_to_top_a: "Tak. Po przewinięciu treści w dół, kliknij w szarą strzałkę, która pojawi się w prawym dolnym rogu okna przeglądarki."
   back_to_top_q: "Czy jest szybki sposób aby wrócić na górę strony po tym jak przewinąłem treść w dół?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
441
   diaspora_app_a: "Na system Android istnieje kilka aplikacji we wczesnej fazie rozwoju. Niektóre porzuconymi projektami więc nie będą dobrze współpracować z najnowszymi wersjami diaspory*. W tym momencie nie należy oczekiwać wiele od tych aplikacji, najlepiej jest korzystać z diaspory* przez przeglądarkę - zaprojektowaliśmy specjalną mobilną wersję strony, która powinna działać na wszystkich urządzeniach. Obecnie nie istnieje żadna aplikacja na system iOS jednak diapsora* powinna bez problemu działać przez przeglądarkę."
442 443 444
   diaspora_app_q: "Czy istnieje aplikacja diaspory* na Androida lub iOS?"
   photo_albums_a: "Obecnie nie. Jednak możesz przejrzeć strumień dodanych zdjęć w sekcji Zdjęcia na stronie profilowej."
   photo_albums_q: "Czy istnieją albumy zdjęć lub filmów?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
445 446
   subscribe_feed_a: "Tak, ale nie jest to doszlifowana do końca funkcja i formatowanie tekstu jest czasami kiepskie. Jeśli mimo to chcesz spróbować, przejdź na czyjąś stronę profilową i kliknij ikonę kanału w twojej przeglądarce lub skopiuj URL strony profilowej (np. https://pod.example.com/people/jakiśnumber) i wklej go w czytnik aktualności. Ostateczny URL powinien wyglądać mniej więcej tak: https://pod.example.com/public/username.atom diaspora* wykorzystuje format Atom zamiast RSS."
   subscribe_feed_q: "Czy mogę śledzić czyjeś publiczne wpisy korzystając z czytnika RSS?"
447
   title: "Różne"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
448
  pods:
449 450
   find_people_a: "Możesz zaprosić znajomych za pomocą linku w bocznym panelu. Możesz śledzić #tagi, w ten sposób trafisz na ludzi podzielających Twoje zainteresowania. Tych, którzy udostępniają interesujące Cię treści, dodaj do aspektu. Ogłoś, że jesteś #TutajOdNiedawna."
   find_people_q: "Właśnie dołączyłem do poda. Jak znajdę ludzi, z którymi mogę się skomunikować?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
451
   title: "Pody"
452 453
   use_search_box_a: "Jeśli znasz jej pełen identyfikator (typu nazwauzytkownika@jakispod.org), znajdziesz wpisując w pole ten identyfikator. Jeśli jesteście na tym samym podzie, możesz wyszukiwać po samej nazwie użytkownika. Można też spróbować wyszukiwać według nazwy ekranowej (np. imię i nazwisko). Jeśli wyszukiwanie nie uda się za pierwszym razem, spróbuj ponownie."
   use_search_box_q: "Jak korzystać z pola wyszukiwania, żeby znaleźć konkretną osobę?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
454
   what_is_a_pod_a: "Pod to serwer, na którym uruchomiona jest aplikacja diaspory*, połączony z siecią diaspora*. \"Pod\" z angielskiego to miejsce w roślinie, w którym znajdują się nasiona. Istnieje wiele podów w sieci. Możesz mieć znajomych na innych podach i komunikować się z nimi. diaspora* jest pod tym względem podobna do systemu e-mailowego. Istnieją pody publiczne, pody prywatne a niewielkim nakładem pracy możesz nawet założyć własny pod."
455
   what_is_a_pod_q: "Czym jest \"pod\"?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
456
  posts_and_posting:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
457
   char_limit_services_a: "W takim przypadku twój wpis jest ograniczony do niższego limitu znaków (140 dla Twittera; 1000 dla Tumblr'a), a ilość znaków jaka została ci do wykorzystania jest pokazana kiedy ikona połączonego serwisu jest podświetlona. Wpis możesz nadal wysłać do połączonego serwisu jeśli jest dłuższy niż limit znaków, ale będzie tam dostępny w obciętej formie z odnośnikiem do postu na diasporze*."
458
   char_limit_services_q: "Jaki jest limit znaków dla wpisów dodawanych przez połączone serwisy z mniejszym limitem znaków?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
459 460 461
   character_limit_a: "65 535 znaków. To o 65 395 więcej niż jest dostępne na Twitterze! ;)"
   character_limit_q: "Jaki jest limit znaków dla wpisu?"
   embed_multimedia_a: "Zazwyczaj możesz po prostu wkleić URL (np. http://www.youtube.com/watch?v=nnnnnnnnnnn ) do swojego wpisu, a wideo lub muzyka zostanie w niego automatycznie włączona. Niektóre wspierane strony to: YouTube, Vimeo, SoundCloud, Flickr i kilka innych. diaspora* używa oEmbed do udostępnienia tej funkcjonalności. Nieustannie dodajemy wsparcie dla nowych stron. Pamiętaj aby zawsze wklejać proste, pełne odnośniki: nie skracaj linków; nie dodawaj żadnych operatorów po bazowym URLu. Po dodaniu wpisu musisz chwilę poczekać podgląd będzie dostępny."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
462
   embed_multimedia_q: "Jak mogę osadzić wideo, audio lub inną treść mutltimedialną we wpisie?"
463 464 465 466 467 468 469
   format_text_a: "Używając uproszczonego systemu nazywanego %{markdown}. Pełną składnię Markdown możesz znaleźć %{here}. Przycisk podglądu jest tutaj bardzo przydatny - możesz dzięki niemu sprawdzić jak będzie wyglądać twój wpis zanim go udostępnisz."
   format_text_q: "Jak mogę formatować tekst w moich wpisach (pogrubiać go, dodać kursywę itp.)?"
   hide_posts_a: "Jeśli nakierujesz kursor na górę wpisu, po prawej stronie pojawi się X. Kliknij go aby ukryć ten wpis i wyciszyć powiadomienia dotyczące go. Wciąż będziesz mógł zobaczyć ten wpis jeśli przejdziesz na stronę profilową osoby, która go udostępniła."
   hide_posts_q: "Jak ukryć wpis? / Jak wyłączyć powiadomienia na temat wpisu skomentowanego przeze mnie?"
   image_text: "tekst obrazka"
   image_url: "adres url obrazka"
   insert_images_a: "Kliknij ikonę aparatu aby dodać zdjęcie do wpisu. Kliknij ikonę jeszcze raz aby dodać kolejne zdjęcie, lub zaznacz kilka plików aby dodać je jednocześnie."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
470
   insert_images_comments_a1: "Nie możesz dodać obrazów do komentarzy, ale możesz użyć poniższy kod Markdown aby dodać już istniejące obrazy z dowolnego miejsca w Sieci:"
471
   insert_images_comments_a2: "może być użyty do wstawiania obrazków z Internetu w komentarzach i wpisach."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
472 473
   insert_images_comments_q: "Czy mogę do komentarzy dodać zdięcia?"
   insert_images_q: "Jak mogę dodać do wpisów zdięcia?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
474 475 476 477 478 479 480 481
   post_location_a: "Kliknij ikonę szpilki obok ikony aparatu. To doda twoją lokalizację z OpenStreetMap. Możesz też edytować tą lokalizację – na przykład możesz ograniczyć precyzję lokalizacji tylko do miasta, nie konkretnej ulicy."
   post_location_q: "Jak dodać lokalizację do wpisu?"
   post_notification_a: "Koło X w prawym górnym rogu wpisu znajdziesz ikonę dzwonka. Kliknij ją aby włączyć bądź wyłączyć powiadomienia."
   post_notification_q: "Jak włączyć albo wyłączyć powiadomienia o wpisie?"
   post_poll_a: "Kliknij ikonę z wykresem aby utworzyć ankietę. Podaj pytanie oraz przynajmniej dwie odpowiedzi. Nie zapomnij ustawić swój wpis jako publiczny jeżeli chcesz aby wszyscy mogli uczestniczyć w ankiecie."
   post_poll_q: "Jak dodać ankietę do wpisu?"
   post_report_a: "Kliknij ikonę z trójkątem w prawym górnym rogu wpisu aby zgłosić wpis do administratora. Podaj powód zgłoszenia w oknie, które się otworzy."
   post_report_q: "Jak zgłosić obraźliwy wpis?"
482
   size_of_images_a: "Nie. Obrazy skalowane automatycznie, tak aby dopasować się do strumienia. Markdown nie udostępnia sposobu na określenie rozmiaru obrazu."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
483
   size_of_images_q: "Czy mogę dostosować wymiary obrazków we wpisach lub komentarzach?"
484 485 486 487 488 489 490
   stream_full_of_posts_a1: "Twój strumień składa się z trzech rodzajów wpisów:"
   stream_full_of_posts_li1: "Wpisów od ludzi, z którymi się dzielisz, które występują w dwóch odmianach: publicznych i ograniczonych (udostępnionych jedynie poszczególnym aspektom). Aby usunąć te wpisy ze swojego strumienia wystarczy przestać dzielić się z daną osobą."
   stream_full_of_posts_li2: "Wpisy publiczne zawierające jeden z tagów, które obserwujesz. Aby usunąć je przestać obserwować dany tag."
   stream_full_of_posts_li3: "Publiczne wpisy ludzi znajdujących się w centrum uwagi. Te wpisy mogą być usunięte przez odznaczenie opcji \"Pokaż centrum uwagi w strumieniu\" w zakładce Konto w twoich Ustawieniach."
   stream_full_of_posts_q: "Dlaczego mój strumień jest pełen wpisów od ludzi, których nie znam i z którymi się nie dzielę?"
   title: "Wpisy i udostępnianie"
  private_posts:
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
491
   can_comment_a: "Jedynie zalogowani użytkownicy diaspory*, którzy znajdowali się w tym aspekcie podczas udostępnienia prywatnego wpisu mogą go skomentować lub polubić."
492
   can_comment_q: "Kto może skomentować lub polubić mój prywatny wpis?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
493
   can_reshare_a: "Nikt. Prywatne wpisy nie mogą być przekazywane. Jednak zalogowani użytkownicy z tego aspektu mogą go skopiować ręcznie i udostępnić jako własny. To Ty decydujesz, czy im zaufasz."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
494
   can_reshare_q: "Kto może przekazać mój prywatny wpis dalej?"
495
   see_comment_a: "Jedynie ludzie, którym ten wpis jest udostępniony (t.j. znajdujący się w aspektach wybranych przez osobę dodającą wpis) mogą zobaczyć jego komentarze i polubienia. "
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
496
   see_comment_q: "Kiedy komentuję lub lubię prywatny wpis, kto może to zobaczyć?"
497
   title: "Wpisy prywatne"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
498
   who_sees_post_a: "Jedynie zalogowani użytkownicy diaspory*, którzy znajdowali się w tym aspekcie podczas udostępnienia prywatnego wpisu mogą go zobaczyć."
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523
   who_sees_post_q: "Kiedy udostępniam wpis w ramach określonego aspektu (t.j. udostępniam wpis prywatny) kto może go zobaczyć?"
  private_profiles:
   title: "Profile prywatne"
   whats_in_profile_a: "Biografia, lokalizacja, płeć i data urodzin. To co znajduje się w dolnej części edytora profilu. Każda z tych informacji jest opcjonalna to czy je wypełnisz zalezy wyłącznie od ciebie. Zalogowani użytkownicy, których dodałeś do swoich aspektów jedynymi ludźmi, którzy mają dostęp do tych informacji. Widzą oni również twoje prywatne wpisy udostępnione w aspektach, w których się znajdują podczas przeglądania twojego profilu."
   whats_in_profile_q: "Co znajduje się w moim prywatnym profilu?"
   who_sees_profile_a: "Każdy zalogowany użytkownik, z którym się dzielisz (t.j. znajdujący się w jednym z twoich aspektów). Ludzie, którzy cię obserwują, ale których ty nie obserwujesz mogą zobaczyć jedynie twoje publicznie dostępne informacje."
   who_sees_profile_q: "Kto może zobaczyć mój prywatny profil?"
   who_sees_updates_a: "Każdy kto znajduje się w twoich aspektach widzi zmiany w twoim profilu. "
   who_sees_updates_q: "Kto widzi aktualizacje w moim prywatnym profilu?"
  public_posts:
   can_comment_reshare_like_a: "Każdy zalogowany użytkownik diaspory* może komentować, przekazywać i lubić twoje publiczne wpisy."
   can_comment_reshare_like_q: "Kto może komentować, przekazać i polubić mój publiczny wpis?"
   deselect_aspect_posting_a: "Odznaczenie aspektów nie wpływa na publiczne wpisy. W dalszym ciągu będą one widoczne w strumieniach wszystkich twoich kontaktów. Aby udostępnić wpis jedynie wybranym aspektom musisz wybrać te aspekty korzystając z przycisku pod polem udostępniania."
   deselect_aspect_posting_q: "Co się dzieje jeśli odznaczę jeden lub więcej aspektów kiedy udostępniam publiczny wpis?"
   find_public_post_a: "Twoje publiczne wpisy pojawią się w strumieniu każdego kto cię obserwuje. Jeśli dodasz #tag do swojego publicznego wpisu, każdy kto obserwuje ten tag również znajdzie twój wpis w swoim strumieniu. Każdy wpis ma również unikalny URL, który każdy może zobaczyć nawet jeśli nie jest zalogowany - w ten sposób do wpisów można się odnosić bezpośrednio z Twittera, blogów itp. Publiczne wpisy mogą być również indeksowane przez wyszukiwarki."
   find_public_post_q: "Jak inni ludzie mogą znaleźć mój publiczny wpis?"
   see_comment_reshare_like_a: "Każdy zalogowany użytkownik diaspory* i każdy użytkownik Internetu. Komentarze, przekazania i polubienia publicznych wpisów także publiczne."
   see_comment_reshare_like_q: "Kiedy komentuję, przekazuję lub lubię publiczny wpis, kto może to zobaczyć?"
   title: "Wpisy publiczne"
   who_sees_post_a: "Każdy użytkownik Internetu może zobaczyć twój publiczny wpis więc zawsze zastanów się czy chcesz udostępnić go publicznie. Jest to jednak świetny sposób na to żeby dać się poznać."
   who_sees_post_q: "Kiedy udostępniam wpis publiczny, kto może go zobaczyć?"
  public_profiles:
   title: "Profile publiczne"
   what_do_tags_do_a: "Pozwalają one ludziom zorientować się kim jesteś. Twoje zdjęcie pojawi się również z lewej strony stron tych konkretnych tagów, wraz ze zdjęciami innych ludzi, którzy dodali je do swoich publicznych profili."
   what_do_tags_do_q: "O co chodzi z tagami w moim publicznym profilu?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
524 525
   whats_in_profile_a: "W publicznym profilu znajduje się Twoje imię, pięć tagów jakimi się opisałeś i zdjęcie. Te rzeczy znajdują się w górnej sekcji edytora profilu. Możesz tu podać informacje, które pozwolą na identyfikację ciebie lub takie, które pozwolą ci zachować anonimowość. Twój publiczny profil zawiera również wszystkie twoje publiczne wpisy."
   whats_in_profile_q: "Co znajduje się w moim publicznym profilu?"
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537
   who_sees_profile_a: "Każdy zalogowany użytkownik diaspory* jak również każdy użytkownik Internetu. Każdy profil ma swój bezpośredni URL więc mogą się do niego odnosić zewnętrzne strony. Może on być również indeksowany przez wyszukiwarki."
   who_sees_profile_q: "Kto widzi mój publiczny profil?"
   who_sees_updates_a: "Każdy może zobaczyć zmiany w twoim publicznym profilu jeśli odwiedzi twoją stronę profilową."
   who_sees_updates_q: "Kto widzi aktualizacje mojego publicznego profilu?"
  resharing_posts:
   reshare_private_post_aspects_a: "Nie. Przekazywanie ograniczonych wpisów nie jest możliwe. Jest to środek mający służyć respektowaniu intencji oryginalnego udostępniającego, który podzielił się nim jedynie z wybraną grupą ludzi."
   reshare_private_post_aspects_q: "Czy mogę przekazać prywatny wpis jedynie wybranym aspektom?"
   reshare_public_post_aspects_a: "Nie. Kiedy przekazujesz publiczny wpis automatycznie staje się on jednym z twoich publicznych wpisów. Aby przekazać go jedynie wybranym aspektom skopiuj jego zawartość i udostępnij jako nowy wpis."
   reshare_public_post_aspects_q: "Czy mogę przekazać publiczny wpis jedynie określonym aspektom?"
   title: "Przekazywanie wpisów"
  sharing:
   add_to_aspect_a1: "Załóżmy, że Ania dodaje Bartka do aspektu, ale Bartek (jeszcze) nie dodał Ani do aspektu:"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
538
   add_to_aspect_a2: "Jest to tzw. udostępnianie asymetryczne. Dopiero kiedy Bartek doda Anię do swoich aspektów będzie to udostępnianie obustronne - zarówno Ania jak i Bartek będą wtedy widzieli swoje prywatne wpisy udostępnione w odpowiednich aspektach, prywatne części profilu itd. Będą też mogli wysyłać sobie prywatne wiadomości."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
539
   add_to_aspect_li1: "Bartek dostanie powiadomienie, że Ania \"zaczęła udostępniać\" mu."
540 541 542 543 544
   add_to_aspect_li2: "Ania zacznie widzieć publiczne wpisy Bartka w swoim strumieniu."
   add_to_aspect_li3: "Ania nie będzie widziała prywatnych wpisów Bartka."
   add_to_aspect_li4: "Bartek nie będzie widział ani publicznych ani prywatnych wpisów Ani w swoim strumieniu."
   add_to_aspect_li5: "Jednak jeśli Bartek przejdzie na stronę profilową Ani, zobaczy wszystkie jej prywatne wpisy udostępnione w aspekcie, do którego Ania go dodała (razem ze wszystkimi jej publicznymi wpisami)."
   add_to_aspect_li6: "Bartek będzie mógł zobaczyć prywatne części profilu Ani (biografię, lokalizację, płeć i datę urodzenia)."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
545
   add_to_aspect_li7: "Ania pojawi się w kategorii \"Jedynie mi udostępniają\" na stronie z kontaktami Bartka."
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
546
   add_to_aspect_li8: "Amy będzie także mogła @wspomnieć Bena w wpisie."
547
   add_to_aspect_q: "Co się dzieje kiedy dodaję kogoś do jednego z moich aspektów? Lub kiedy ktoś dodaje mnie do swoich aspektów?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
548
   list_not_sharing_a: "Nie, ale możesz sprawdzić czy ktoś ci udostępnia odwiedzając jego stronę profilową. Jeśli dana osoba ci udostępnia, pasek pod jej zdjęciem będzie zielony, a jeśli nie - będzie on szary."
549 550 551 552 553
   list_not_sharing_q: "Czy jest dostępna lista osób, które dodałem do moich aspektów, ale które nie udostępniają mi?"
   only_sharing_a: " to ludzie, którzy dodali cię do swoich aspektów, ale których ty (jeszcze) nie dodałeś do żadnego ze swoich aspektów. Innymi słowy, ci, którzy udostępniają tobie, ale którym nie udostępniasz ty (zgodnie z udostępnianiem asymetrycznym). Jeśli dodasz kogoś z tej listy do jakiegoś swojego aspektu zniknie on z tej kategorii, a pojawi się w danym aspekcie. Sprawdź powyżej."
   only_sharing_q: "Kim ludzie pokazani w kategorii \"Jedynie mi udostępniają\" na mojej stronie z kontaktami?"
   see_old_posts_a: "Nie. Ta osoba będzie widziała jedynie nowe wpisy udostępniane w tym aspekcie. Ta osoba (i wszyscy inni) może zobaczyć twoje stare publiczne wpisy na twojej stronie profilowej."
   see_old_posts_q: "Jeśli dodam kogoś do aspektu czy może on zobaczyć wpisy, które udostępniłem w tym aspekcie zanim zacząłem mu udostępniać?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
554 555
   sharing_notification_a: "Otrzymasz powiadomienia za każdym razem gdy ktoś zacznie udostępniać wpisy tobie."
   sharing_notification_q: "Kiedy dowiem się gdy ktoś zacznie udostępniać mi wpisy?"
556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568
   title: "Udostępnianie"
  tags:
   filter_tags_a: "Ta funkcjonalność nie jest jeszcze dostępna bezpośrednio w diasporze*, ale istnieją pewne %{third_party_tools} które mogą zapewnić."
   filter_tags_q: "Czy mogę filtrować/wyrzucić określone tagi z mojego strumienia?"
   followed_tags_a: "Po wyszukaniu tagu kliknij w przycisk na szczycie strony aby zacząć \"obserwować\" dany tag. Pojawi się on wtedy na twojej liście obserwowanych tagów po lewej stronie. Kliknięcie na jeden z obserwowanych tagów przeniesie cię na stronę danego tagu, gdzie możesz zobaczyć najnowsze wpisy, które go zawierają. Kliknij na #Obserwowane Tagi aby zobaczyć strumień wpisów zawierających jeden tagów, które obserwujesz. "
   followed_tags_q: "Czym \"#Obserwowane Tagi\" i jak mogę obserwować tag?"
   people_tag_page_a: "To ludzie, którzy wybrali ten tag aby opisać siebie w ich publicznych profilach."
   people_tag_page_q: "Kim ludzie pokazani po lewej stronie strony tagu?"
   tags_in_comments_a: "Tag dodany do komentarza zostanie pokazany jako link to strony tego tagu, ale nie sprawi, że skomentowany wpis się na niej znajdzie. Grupowanie działa wyłącznie dla wpisów."
   tags_in_comments_q: "Czy mogę dodawać tagi do komentarzy czy tylko do wpisów?"
   title: "Tagi"
   what_are_tags_for_a: "Tagi sposobem na grupowanie wpisów, zazwyczaj ze względu na tematykę. Wyszukiwanie konkretnego tagu pokaże ci wszystkie wpisy zawierające dany tag (zarówno prywatne jak i publiczne). Pozwala to ludziom odnaleźć publiczne wpisy dotyczące spraw, które ich interesują"
   what_are_tags_for_q: "Do czego służą tagi?"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
569
  third_party_tools: "Narzędzia innych dostawców"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
570
  title_header: "Pomoc"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
571 572 573
  tutorial: "samouczek"
  tutorials: "samouczki"
  wiki: "wiki"
574
 hide: "Ukryj"
575
 ignore: "Ignoruj"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
576 577
 invitation_codes:
  excited: "%{name} cieszy się, że Cię tutaj widzi."
578
 invitations:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
579
  a_facebook_user: "Użytkownik Facebooka"
580
  check_token:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
581
   not_found: "Nie odnaleziono identyfikatora zaproszenia"
582
  create:
MrZYX's avatar
MrZYX committed
583 584
   already_contacts: "{m,f:Jesteś już|n:Połączono już}{ }{m,f:połączon}{m:y|f:a} z osobą."
   already_sent: "Już zapros@{m:iłeś|f:iłaś|n:zono} osobę."
585
   empty: "Podaj przynajmniej jeden adres e-mail."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
586
   no_more: "Nie masz więcej zaproszeń."
587
   note_already_sent: "Zaproszenia zostały już wysłane do: %{emails}"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
588
   own_address: "Nie możesz wysłać zaproszenia na swój własny adres."
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
589
   rejected: "Następujące adresy e-mail okazały się problematyczne:"
590
   sent: "Zaproszenia zostały wysłane do: %{emails}"
591
  edit:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
592
   accept_your_invitation: "Zaakceptuj zaproszenie"
MrZYX's avatar
MrZYX committed
593
   your_account_awaits: "Twoje konto czeka!"
594
  new:
Jonne Hass's avatar
Jonne Hass committed
595
   already_invited: "Te osoby nie zaakceptowały jeszcze Twojego zaproszenia:"
596
   aspect: "Aspekt"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
597
   check_out_diaspora: "Wypróbuj Diasporę!"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
598 599
   codes_left:
    few: "%{count} zaproszenia na ten kod"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
600
    many: "%{count} zaproszeń na ten kod"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
601 602 603
    one: "Jedno zaproszenie na ten kod"
    other: "%{count} zaproszeń na ten kod"
    zero: "Brak zaproszeń na ten kod"
Jonne Haß's avatar
Jonne Haß committed
604
   comma_separated_plz: "Można wprowadzić wiele adresów e-mail oddzielonych przecinkami."
MrZYX's avatar
MrZYX committed
605
   if_they_accept_info: "Jeśli wybrana osoba przyjmie zaproszenie, zostanie dodana do aspektów, do których zapros@{m:iłeś|f:iłaś|n:zono}."
606
   invite_someone_to_join: "Zaproś kogoś do Diaspory!"
607
   language: "Język"